2024. február 21. (szerda) -
Eleonóra
napja Beszterce
7°C
1€
= 4.9771 lej
      
= 5.8086 lej
      
100HUF
= 1.2799 lej
      
1$
= 4.6069 lej
      

A közösségért tenni kell, a közösségért harcolni kell, mert csak közös munkával tudunk eredményeket felmutatni!”

Május 25-én zajlódtak az európai parlamenti választások Romániában, melynek tétje a romániai magyar lakosok számára, hogy erős erdélyi magyar képviseletet biztosítson, hogy a magyar értékek is képviselve legyenek Brüsszelbe. A kampány periódusáról, a fiatalok hozzáállásáról, valamint a választásokon elért eredményekről beszélgettünk el Décsei Atillával, az RMDSZ Beszterce-Naszód megyei szervezetének elnökével.

 

 

Megfelelnek-e az EP választáson elért eredményeknek az Ön és Ön által képviselt szervezet elvárásaival,  hiszen tudjuk, hogy  megyeszinten 4277 személy szavazott bizalmat az RMDSZ-nek, ami közel 4,7 %-ot jelent?

Mindenekelőtt megszeretném köszönni, azoknak a választópolgároknak, akik május 25-én szavazatukkal támogatták az érdekvédelmi szervezetünk jelöltjeit, hiszen ezáltal Beszterce-Naszód megye is hozzájárult az országos 6,4%-os eredményhez, így sikerült az RMDSZ-nek két képviselőt bejuttatni az Európai Parlamentbe, névszerint Winkler Gyula és Sógor Csaba nyert újabb öt évre szóló mandátumot. Én úgy vélem, hogy ez az eredmény, megye szinten viszonylag jó, hiszen, amint említettem, hozzá tudtunk járulni az országos részvételhez, sikerült újból képviseletet biztosítani az Európai Parlamentbe.

 

Hogyan vélekedik a részvételi arányról, amely megye szinten 35,04% volt, országszinten százalékokban kimutatva 32,16%, ami közel 5%-kal nagyobb mint 2009-ben, amikor Románia lakosainak 27,21 %-a ment el szavazni?

Megye szinten a részvételi arány közel 3%-kal nagyobb volt az országos részvételi arányhoz viszonyítva, és a 2009-ben lezajlott EP választásokhoz viszonyítva is nagyobb volt. Én úgy gondolom, hogy a választó polgárok rájöttek arra, hogy igenis el kell menni szavazni, kell élni a szavazati jogunkkal, hiszen ezáltal tudjuk elérni azt, hogy az érdekvédelmi szervezet határon belül, vagy ez esetben határon túl is a mi, a magyarok érdekeit képviselje. Ha ettől távol maradunk, nem megyünk el szavazni, mások döntik el helyettünk azt, hogy ki képviseljen bennünket.

 

 

Mi az Ön véleménye arról, hogy vidéken nagyobb volt a jelenlét, mint városon? Hiszen országszinten ez alkalommal is vidéken a jelenlét 36,88% volt, városon pedig 28,69%.

Ez egy általános jelenség, és nem csak az EP választásokra értem. Vidéken az emberek többen mennek el szavazni. Lehet több okot is találni,  hiszen a közösségek kisebbek, maga a mozgósítás könnyebben zajlik, mint városon. Természetesen, azt is figyelembe kell venni, hogy a városon élő emberek nagyrésze vidékhez van kötve, és általában hétvégeken hazamennek segíteni. Helyhatósági választásokat kivéve, elnökválasztásokon, EP választásokon, országos referendumon az embereknek nem szükséges állandó lakhelyükön tartózkodniuk ahhoz, hogy voksolhassanak. Románia területén bárhol szavazhatnak. Példaként  megemlíteném azokat a kisebb településeket, mint Zselyk, Tacs, ahol sokkal többen szavaztak, mint ahányan az állandó választói névjegyzéken fel vannak tüntetve. Éppen ezért, mert hétvégén otthon vannak és vasárnap még mielőtt hazajönnének városra, otthon szavaznak. Gondolom, hogy ez az a jelenség amely magyarázza, hogy általában, vidéken sokkal nagyobb a részvételi arány, mint városon.

 

Ön szerint mennyire tájékozottak a fiatalok az Európai Unió politikájával kapcsolatosan?

Ahogy a kampányban is észrevettük, a fiatalok informálva voltak az európai parlamenti választásokról, és én úgy vélem, hogy elmentek szavazni, megtették kötelességüket, mert megértették azt hogy, nem csak az idősebbeknek vagy más korosztályúaknak szól a kampány, hanem ők is ott kell legyenek és élniük kell a szavazási lehetőséggel. Mindenképpen, meg szeretném köszönni azoknak a fiataloknak, akik bekapcsolódtak a kampányba, nem csak megye szinten, hanem országos szinten is, hiszen megértették azt, hogy a közösségért tenni kell, maga a közösségért harcolni kell, mert csak közös munkával tudunk eredményeket felmutatni. Bízom benne, hogy továbbra is a fiatalok ugyanezt a munkát el fogják végezni és jobban fogják érezni azt, hogy egy közösséghez tartoznak és mindig jó példákkal, jó eredményeket fognak felmutatni.

 

Most, hogy az európai parlamenti választások lejártak, mi az Ön üzenete a Beszterce-Naszód megyei magyar választópolgárok számára?

Elsősorban engedjék meg, hogy köszönetet mondjak mégegyszer mindazoknak, akik május 25-én elmentek szavazni és az érdekvédelmi szervezetünk jelöltjeit támogatták egy-egy szavazattal, hiszen ezáltal sikerült országos szinten két képviselőt bejuttatni az Európai Parlamentbe, akik a mi, a magyarok érdekeit képviselik majd.

Másodsorban pedig, fel szeretném hívni a figyelmét mindazoknak, akik bizonyos okok miatt május 25-én nem tudtak elmenni szavazni, vagy bizonyos okok miatt, a román pártokat támogatták. Higgyék el, ezáltal csupán saját közösségünket gyengítjük! Ezáltal közösségünknek nem lehet egy erős képviselete. Ezáltal közösségünknek nem lehet egy olyan erős képviselete, amely kiálljon és megtegyen mindent közösségünkért. Mert közösségben kell gondolkodni, ezáltal maradhatunk meg, ezáltal védhetjük meg iskoláinkat, templomainkat, kultúránkat, mindazt amit örököltünk, nagyanyáinktól, nagyapáintól, hiszen nekik kötelességgel tartozunk, hogy ezt az örökséget tovább vigyük.

Bízom benne, hogy az elkövetkezendőkben, következő választásokon megmutatjuk, hogy Beszterce-Naszód megyében nem csupán 4277 szavazati joggal rendelkező magyar polgár van, hanem sokkal több. Mindannyiunknak kampányolni kell, ahhoz hogy továbbra is erős képviseletünk lehessen.