2024. április 23. (kedd) -
Béla
napja Beszterce
18°C
1€
= 4.9762 lej
      
= 5.7698 lej
      
100HUF
= 1.2629 lej
      
1$
= 4.6699 lej
      

A költő újra él!

„…Hallottunk-e egyebet évek óta, mint hogy meghalt a vers? Nagyképű, hamis pátoszú álpapok naponta mondanak halotti beszédet fölötte, s a két látó szemére megvakított, zaklatott ember már-már csakugyan hajlandó halottat látni az üres koporsóban. A vers a természettel egybeolvadó művészet, a legnagyobb a legtökéletesebb, a rezgő emberi lélek minden sziromnál finomabb szövésű virága…  
        Egyszerű és áhítatos, hívő lelkemnek hadd maradjon csoda, megmagyarázhatatlan örökké titokzatos… Csak azt lássam, hogy sok, sok éhes ember van együtt és kéri a verset, mint a kenyeret…!

Az én költészetem:
fehér ház, soha be nem költözött,
kicsi fillér a jók pénztárcájában,
margaréta a rózsafák között. 
Az én költészetem:
folyóra-hajló felvirágzott fák,
s ha majd csónakos, nagy útra kelek
minden szirmukat a fejemre szórják.”

Dsida Jenő

      Dsida Jenő halálának hetvenötödik évfordulója alkalmából a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány, a Kolozsvári Magyar Állami Színház művészeivel huszonkét állomásos kulturális karavánt szerveznek. A karaván megyénkbe is elérkezett december 8-án, Advent második vasárnapján, melynek otthont adott a Beszterce városi Szakszervezetek Művelődési Háza és a házigazda szerepét az RMDSZ Beszterce-Naszód megyei szervezete töltötte be.
          Dsida Jenő 1907-ben született és 1938-ban távozott el az élők közül, de e rövid élete során kimondottan szerette az életet és főként az irodalmat. Ámbár tudott ifjúkori szívbetegségéről, munkásságában nem találni olyan elemeket, amelyek erre utalnak. Többen vélik Dsida munkásságáról, hogy egy lebilincselő, finom és tökéletes költészetet hagyott maga után. Ezt elevenítették színpadra a Beszterce-Naszód megyei magyar karaván közönségének Nyílt sebe vagyok a szíven szúrt világnak cím alatt Bogdán Zsolt Uniter- és Jászai Mari-díjas, Érdemes Művész, Csutak Réka és Kovács Éva, Poór Lili-díjas színművészek, akik önálló Dsida-estet adtak elő.

A kezdeményezés célja, hogy egy lebilincselő előadás keretén belül eljuttassa Dsida Jenő munkásságának fontosságát, főleg a szórványvidék magyarsága számára.     

       A projekt kezdeményezői: az RMDSZ Kulturális Főosztálya, a Communitas Alapítvány.

          A helyszínen megkértünk néhány résztvevőt foglalják össze röviden, mit is jelent egy ilyen kaliberű műsor, miért fontos az erdélyi, a besztercei magyarok számára Dsida Jenő?

 „Sikerült visszaforgatni a történelmet, egy csodálatos és fantasztikus teljesítménynek lehettünk tanúi! Közel másfél órán keresztül idézni egy költőt, kitűnő munka! Dsida Jenő, a XX. századi erdélyi irodalomnak egyik legnagyobb személyisége, nagy kár, hogy olyan keveset élt, de az életműve, üzenete csodálatos, és amit átélt és feldolgozott a lelke mélyén és azt továbbadta, igazán lenyűgöző. Hisszük azt, hogy találkozunk egyszer vele is és a többi íróinkkal, költőinkkel is, hisz van egy viszontlátás Isten országában. Olyan szép, hogy a besztercei magyarságot egy kicsit megmozgatta mindez, és elég szép számban voltunk jelen.” – Geréd Péter, katolikus Főesperes-plébános.

 „Én csodálatosnak könyvelem el a tegnap esti Dsida-estet, hiszen egy olyan előadást láthattunk, amely maga a költő rövid életét foglalta össze. Hasznosak az ilyen jellegű előadások, hiszen kulturális téren szüksége van a besztercei magyarságnak az ilyen estekre. Én gondolom, hogy ezt a közönség is bizonyította, hiszen mondhatni teltház volt, sok volt az érdeklődő.” – Décsei Atilla, az RMDSZ Beszterce-Naszód megyei szervezetének elnöke.

 „Hálásan köszönjük a színművészeknek ezt a gyönyörű előadást! Minden jelenlévő elismerően nyilatkozott. Mi visszavárjuk őket! Örvendek, hogy megemlékezhettünk Dsida Jenőről, halálának hetvenötödik évfordulójáról. Mindenkinek melegen ajánlom, hogy otthon vegye kezébe Dsida Jenő verseskötetét” – Plesch Katalin, az EMKE elnökasszonya.

 „Szerintem nagyon szép műsor volt. Besztercének több ilyen jellegű előadásra lenne szüksége, habár, ahogy én észrevettem a közönség nem eléggé érett ilyen szempontból, emiatt lehet voltak olyan pillanatok, amikor az előadók rosszul érezhették magukat. Én nagyon szeretem Dsida Jenőt, szóval nagyon örvendek, hogy itt lehettem.” – Szekeres Ilma, az Andrei Mureşanu Főgimnázium XI. B osztályos tanulója.

 „Egy különleges élmény számomra, ilyen műsort csak Kolozsváron vagy Marosvásárhelyen lehet látni és emiatt nagyon örvendek, hogy Besztercére is sikerült eljutni egy ilyen darabbal. Gratulálok a művészeknek, engem nagyon meghatott és úgy vettem észre, hogy a közönség nagy része is így érezte. Remélem, hogy még lesz alkalmunk ilyen eseményen részt venni.” – Antal Attila, Beszterce városi tanácsos.