2024. junius 16. -
Jusztin
napja Beszterce
17°C
1€
= 4.9771 lej
      
= 5.9174 lej
      
100HUF
= 1.2500 lej
      
1$
= 4.6576 lej
      

Alapvető emberi kötelességünknek teszünk eleget, ha róluk megemlékezünk

A szeretfalvi állomásra letérő úttal majdnem szemben áll az az emlékmű, amely a második világháborúban itt elesett 25 magyar honvédnek állít emléket. Azoknak a hősöknek akiket, a világháború elszakított otthonuktól, szeretteiktől és a sors is úgy hozta, hogy szülőfalujuk, szülővárosuktól távol lelték végső nyughelyüket. Az utókornak, alapvető emberi kötelessége, még akkor is ha személyes kötődései nincsenek azokhoz akik ott nyugszanak, fejet hajtani és elhelyezni a kegyelet virágait síremlékük előtt.
A Besztercei Magyar Majális alkalmával, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyülés elnöke, Seszták Oszkár és Berencsi Attila, a Vay Ádám Logisztikai Ezred és Baráti Kör Országos Szövetségének alelnöke által, megyénkbe tett látogatás programjában belefoglaltatott a szeretfalvi emlékmű megkoszorúzása is. A koszorúzási ünnepségen jelen volt nt. András Péter – besztercei református lelkipásztor, Décsei Atilla – a Beszterce-Naszód megyei RMDSZ elnöke, Emil Radu Moldovan – a Beszterce-Naszód megyei tanács elnöke is, valamint egy maroknyi besztercei lakós, akik a borús vasárnap délelőtt ellenére fontosnak tartották, jelen lenni a megemlékező ünnepségen.
Az egyházi szertartás keretén belül András Péter lelkipásztor prédikációjában elmondta: “Ez az emlékoszlop amely az 1944 szeptember októberében a háborúban elesett hősök emlékét idézi, azt jelzi, hogy a hazáért és a szabadságért, életet adunk és vért öntünk. Úgy fogalmazták meg: a halott katona az nem ellenség, hanem hős. Ezt mindig elmondjuk fügetlenül attól, hogy kinek az emlékművénél állunk, mert nem önszántukból, hanem hitből adták életüket.Ezért állunk mi is, hogy megszenteljük az ő emléküket, imádkozzunk őérettük és példát mutassunk a jövő nemzedéknek abban a tekintetben, hogy fejet tudunk hajtani és együtt tudunk munkálkodni a szeretet és a békesség emlékére.”
Megemlékező beszédében Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyülés elnöke szerint :”Elcsendesednünk és emlékeznünk kell a múltra, ugyanakkor a jövőre is gondolnunk kell, hogyan tudunk a múlt tapasztalataiból közös jövőt építeni. Emlékeztessen és figyelmeztessen bennünket ez az emlékhely erre. Köszönöm az itteni közösségnek, a hivatalosságoknak, mindenkinek aki ezt az emlékhelyet gondozza, a létrejöttéhez hozzájárult és azt tudom ígérni, hogy mi is hasonló gondossággal ápoljuk a nálunk lévő hősi halottaknak a sírját. Az a kivételes alkalom is van, hogy otthon az anyaországban ma ünnepeljük a hösők napját, ezt nem így szerveztük, de egy nagyon szép párhuzam. Ha otthon lennék Nyíregyházán, hasonló rendezvényen vennék részt. Van egy nagyméretű első világháborús hősi temetőnk, ahol a legkülönbözőbb nemzetek fiai nyugszanak: olaszok, szerbek oroszok, németek. Többezer sír jelzi, hogy ott valamikor egy hadikórház működött. Úgy gondolom, hogy alapvető emberi kötelességünknek teszünk eleget ha róluk megemlékezünk.”
Radu Moldovan, a Beszterce-Naszód Megyei Tanács elnöke örömét fejezte ki, hogy közösen elmékezhetnek a hősökre: “Mindenekelőtt gratulálni szeretnék mindazoknak, akik kezdeményezték és kivitelezték ennek az emlékműnek a létrehozását azok emlékére akik a szabadságért, egy jobb jövőért és nemzetükért harcoltak. Mindannyiunknak el kell ismernünk múltunkat, felelősséget vállalni érte és tanulni belőle. Mert egyetlen népnek sem lesz jövője ha nem ismeri és nem vállal felelősséget a múltjáért. A Jóisten adjon nekünk bölcsességet ahhoz, hogy továbbra is békében éljünk együtt és keressük meg azokat a dolgokat ami a két nemzet közötti kapcsolatokat szorosan áthídalja. Köszönöm Seszták Oszkár elnök úrnak és azoknak akik őt elkísérték, hogy megtisztelték jelenlétükkel az RMDSZ által indítványozott és a helyi illetve a megyei önkormányzat által támogatott rendezvényt. Ez egy jó indulópont és folytatása annak a jó kapcsolatnak amely a felek között kialakult és remélem, hogy a jövőben közösen tervezünk és valósítunk meg. Örök nyugodalmat és dicsőséget azoknak akik itt vesztették életüket.”
Berencsi Attila, a Vay Ádám Logisztikai Ezred és Baráti Kör Országos Szövetségének alelnöke is köszöntötte az egybegyülteket. Üdvözletében lényegesnek tartotta megköszönni azoknak akik az emlékmű létrehozásában fáradoztak: “Legfontosabbnak tartom, hogy nagyon arra kell összpontosítanunk ami a jövőt illeti, hogy azt keressük ami összeköt bennünket és nem azt ami elválaszt. Szeretném megköszönni kicsit konkrétabban is azoknak akik, segítettek abban, hogy létrejöjjön ez az emlékmű. Természetesen az RMDSZ városi és megyei vezetése, és mindezek mellett nagyon szeretném megköszönni Koszorús Zoltán barátomnak és Szilágyi János úrnak és mindazoknak akik ebben tevőlegesen is részt vettek.
Az egyházi szertartás és a jelenlévők szűk körében megtartott üdvözlő és megemlékező beszédeket követően, a jelenlévők koszorúk elhelyezésével és főhajtással tisztelegtek, az itt eltemetett 25 magyar honvéd emléke előtt. A koszorúzási ünnepély Nemzeti Imánk eléneklésével zárult.