2020. szeptember 26. (szombat) -
Jusztina
napja Beszterce -
13°C
1€
= 4.8750 lej
      
100HUF
= 1.3430 lej
      
1$
= 4.1874 lej
      

Emléktáblaavatás Rettegen

“Emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik az Isten szavát hirdették nektek.” Zsid.13,7

Húsvét I.napján Rettegen, a helybeli református templomban felavatták azt az emléktáblát, amely az itt szolgált 24 református lelkipásztornak állít emléket 1615-től napjainkig. Az ünnepi alkalommal az adományozó, Kocsis András megható szavai arra emlékeztettek, hogy a jövőt csak úgy lehet építeni, ha ma élő emberek méltósággal emlékezünk elődeinkről és a múltról, hiszen őseink már 1332-ben hallgathatták Isten megtartó Igéjét ezen a helyen. Az ünnepi alkalmat a helybeli dalárda színvonalas műsora zárta.