2024. május 18. (szombat) -
Erik, Alexandra
napja Beszterce
10°C
1€
= 4.9751 lej
      
= 5.8059 lej
      
100HUF
= 1.2827 lej
      
1$
= 4.5879 lej
      

Új lendület. Új kihívás.

Interjú Décsei Atillával, az RMSZ Beszterce-Naszód megyei szervezet elnökével.

Nemsokára itt van a szavazás napja, 2012. december 09. Ön, mint az RMDSZ Beszterce-Naszód megyei szervezetének elnöke, hogyan véleményezi csapatának eddigi kampánystratégiáját?

Elsősorban elmondanám, annak örvendek, hogy megyeszinten sikerült felállítani egy olyan fiatal csapatot, amely eddig tettekkel bizonyított és meggyőződésem, hogy továbbra is ezt fogja tenni. Ebből kiindulva az idén a fiatalságot, a MADISZ vezetőségét kértem fel, hogy nevesítsenek egy személyt a kampánystábba, akit utólag kampányfőnöknek neveztem ki. A helyhatósági választásokon, a kampány során, eredményes munkájukkal nagy segítséget nyújtottak a fiatal önkéntesek. Ez nehéz, de sikeres kampány volt és bízok abban, hogy a parlamenti választások után is ugyanezt tudjuk majd elmondani.

Másodsorban, kampánystratégiánk ez alkalommal is arra alapul, hogy minden településen házról-házra járva, megszólítjuk a választókat, mert ez a helyhatósági választásokon is eredményesnek bizonyult. El kell mondani az embereknek miért fontos a magyarság számára az erős parlamenti képviselet, mert a következő év az alkotmánymódosítás és a fejlesztési régiók átszervezésének éve lesz. Azért fontos, mert jogainkról van szó, annak a programnak megvalósításáról, amelyet az Erdélyi Konzultáció során a magyar emberek írtak. Választási programunk is ezeken az elveken alapul. A kisebbségi jogok bővítése, minőségi oktatás minden szinten, a magyar nyelv minél tágabb körű használata, a kulturális autonómia intézményesítése és kulturánk, hagyományaink ápolása a fő cél. Továbbá, közösségépítő és fejlesztő önkormányzatokat akarunk, szociális biztonságot a rászorulóknak, partnerséget és együttműködést a civil szervezetekkel és az egyházakkal, valamint az infrastruktúra javítását, vidékfejlesztést, jövedelmező mezőgazdaságot, egységes, tiszta környezetet.

Ugyanakkor a kampány során nem maradnak el hagyományos rendezvényeink, mint a Szüreti Bál – amely kampánnyitó is lesz, valamint Könyvbemutató, Szórványkaraván, Teadélután, Advent a családban, Adventi koszorúkészítés, Teaosztogatás, Óvodalátogatás és az óvodások megajándékozása Mikulás alkalmából, kampányzáró rendezvényként pedig fellép a Háromszék táncegyüttes.

 

Milyen kritériumok alapján lettek a képviselő-, valamint a szenátorjelöltek kiválasztva?

A jelölteket a Megyei Képviselők Tanácsa választotta meg, a jelöléshez szükséges kritériumok alapján, miszerint tagja kell legyen az RMDSZ-nek, eleget tett pénzügyi kötelességeinek, vállalja azt, hogy nem indul más párt színeiben, stb. Ezenkívül fontosnak tartom, hogy az összes jelölt helybeli, mi több az illető körzteben élnek, ott vannak nap mint nap. Ebből kifolyólag nagyon jól ismerik a helyi gondokat és problémákat, és a választók is ismerik őket.

 

Milyen eredményekre számít a kampány során?

Az eredményt csak a választások után lehet kiértékelni, de valójában nem én, hanem a magyar közösség teheti ezt meg szavazata által. Meggyőződésem, hogy a magyar emberek elégedettek eddigi munkánkkal és továbbra is bizalmat adnak és támogatnak bennünket. Eddigi eredményeinket is közösen értük el, elkezdve a kétnyelvű helységnévtábláktól az új tanügyi törvényig. Tudjuk, mit kell tennünk, hogy továbbra is becsületesen képviseljük a magyarságot és megvédjük jogainkat, de ezt csak együtt tehetjük meg. Remélem a parlamenti választásokon is elérjük azt az eredményt, amit a helyhatóságin.

 

Akárcsak az idei helyhatósági választások alkalmával, most is szembenézhetnek egy magyar versenypárttal. Mennyire változtathatja ez meg a várt végeredményt?

A helyhatósági választásokon három magyar párt szállt versenybe. Ennek eredményeként, ha nem is döntő mértékben, de egyes helyeken megoszlottak a szavazatok és fontos tisztségek vesztek el. Megyénkben is elveszítettünk egy alpolgármesteri tisztséget, és két-három szavazaton múlott néhány helyi tanácsosi tisztség. A mi esetünkben nem csak a másik párt vitt el szavazatokat, hanem a román pártok is, vagy ezek magyar jelöltjeire leadott szavazatok. Emiatt nincsenek magyar tanácsosaink bizonyos településeken. Példaként, megemlíteném Cegőtelke esetét, ahol három szavazat hiánya miatt maradtunk képviselet nélkül a szászlekencei tanácsban. Szentmáté községben pedig, a jelenlegi alpolgármester magyar, de a PSD színeiben indult és 70 magyar szavazatot vitt el. Véleményem szerint a parlamenti választásokat nem lehet összehasonlítani a helyhatósági választásokkal, ahol bizonyos helyi érdekek is befolyásolják az eredményt. Mindkét esetben figyelembe kell venni a román pártok azon törekvését, hogy magyar szavazatokat csaljanak el, hazug ígéretekkel, amelyeket azután nem tartanak be, félrevezetve vagy egyes esetekben megfenyegetve a magyar választókat. Nem szabad bedőlni ezeknek az ígéreteknek. Nekünk egy célunk van, az 5 százalékos választási küszöb elérése, erős és hatékony parlamenti képviselet. Ezért egységesen kell fellépnünk, támogassuk az érdekvédelmi szervezetet és ne higgyünk azoknak, akik megosztáshoz vezetnek bennünket.

 

Ön szerint milyen hatással van a magyar szavazópolgárokra egy másik magyar párt indulása a parlamenti választásokon?

A helyhatósági választások eredménye magától beszél erről a hatásról, az erdélyi magyarság egységét nem sikerült megbontani. Egy másik magyar párt létrejötte alternatívát biztosít azoknak, akik valamilyen okból nem az érdekvédelmi szervezetre szavaznak, de nagy a veszélye annak, hogy megosztva a magyarságot elveszítjük a parlamenti képviseletet és ez beláthatatlan következményekkel járhat.

 

Mit szeretne üzenni a Beszterce-Naszód megyei magyaroknak? 

Első sorban az összefogásra gondolok. Az egységes fellépésre szólítom fel a választókat. Éljenek szavazati jogaikkal, minél nagyobb számban menjenek el szavazni és tudatosan gondoljanak arra, hogy csak tőlük függ a magyarság jövője. Ezt a jövőt közösen kell megalapozni, ezért kérek mindenkit, hogy szavazatukkal járuljanak hozzá, adjanak bizalmat az érdekvédelmi szervezetnek. Mi felvállaltuk, hogy minden magyart képviselünk, mert nekünk minden magyar számít.