2024. július 15. (hétfő) -
Henrik, Roland
napja Beszterce
34°C
1€
= 4.9700 lej
      
= 5.9149 lej
      
100HUF
= 1.2697 lej
      
1$
= 4.5550 lej
      

Szabó Attila képviselőjelölt – I. körzet

 Szabó Attila Besztercén született 1978. február 27-én. Középiskolai tanulmányait az egykori Andrei Muresanu Elméleti Líceumban végezte. Ezt követően a Babes-Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filózófia karának – Történelem és Művészetörténelem szakán szerzett diplomát. Ugyancsak ott végezte el a magiszteri képesítést is.

Tanulmányai elvégzése után a besztercei Státusiroda munkatársaként dolgozott. Sok tapasztalatra tett szert hiszen a Státusiroda a magyar igazolványok kiállítása mellett, ami a megyében való sok kiszállással járt együtt, aktívan részt vett a besztercei magyar közélet szervezésében is. Ekkor sikerült jól megismerni nemcsak Besztercét, mint várost, hanem a megyét is. Ugyanakkor kiváló alkalomként szolgált arra, hogy sok embert megismerjen, gyakran találkozzon velük, kapcsolatot teremteni, elbeszélgetni és tanulni tőlük. Időközben szakmát cserélt és a számítástechnika terén vállalt munkát, mint adatbázis kezelő. Érdeklődését és tapasztalatát a számítástechnika terén a besztercei magyar média megszervezésében és kiváltképpen a kivitelezésében kamatoztatta. Nem titok, hogy nevéhez fűződik az első besztercei magyar rádióadás elindítása a ,,Csipet”, amely kisebb megszakításoktól eltekintve idén ünnepli a 16-ik születésnapját. Több ideig szerkesztette a helyi magyar Tv-adást és a Besztercei Híradót. Mindezek után kipróbálta ugyanakkor a tengerentúli életet is, hiszen egy ideig az Egyesült Államokban élt és a vendéglátói iparban tevékenykedett, mint tréner. Jelenleg itthon Besztercén a családi vállalkozás eladási igazgatójaként tevékenykedik.

Közéleti tevékenységét a besztercei MADISZ keretén belül kezdte, mint a szervezet szóvivője. 2002- 2003 között a Beszterce-Naszód megyei RMDSZ médiafelelőse. 2003-ban egy évig az RMDSZ Beszterce városi szervezetének elnöki tisztjét töltötte be.

Abból kifolyólag, hogy alapvégzetsége szerint művészettörténész, magától érthető a vonzódás a szép és a művészetek iránt. Ezért amikor ideje engedi szívesen elkalandozik a zene és az irodalom világában, kikapcsolódásképpen. Ugyanakkor ,,az ép lélekhez ép test kell” irányelvet követve,  a szabadidős tevékenységek lajstromán második helyen a sportolás van. Amikor az időjárás és a munka engedi, irány a foci pálya, téli időszakban pedig az edzőterem.

Arra a kérdésre, hogy szavazókörzetében melyikek azok a gondok a melyek megoldásra várnak Szabó Attila mint besztercei, és ugyanakkor képviselőjelölti minőségben a következőképpen látja a dolgokat: ,,Az elsődleges álláspont talán az lenne, hogy mindig a helyi jellegből kell kiindulni, hisz ami a helybelieknek jó, meg lehetünk győződve arról, hogy nemzeti szinten is megállja a helyét és országviszonylatban is szükséges. Éppen ezért programom a helyi specifikumból indul ki és innen lehet következtetni az országos jellegre is. A gyors és minőségi információ áramlással engedhetetlen előfeltétele a haladásnak. Ezért lenne fontos az Információ és Művelődési Központ továbbfejlesztése a besztercei Magyar Házban. És talán napjaink legfontosabb kérdése a Magyar Iskola, miért ne Besztercén? Tudom, hogy első látásra mindenki úgy látná, hogy ez lehetetlen megoldani. Viszont merjünk álmodni célokat kitűzni magunk elé és megvalósítani azokat. Iskolához kapcsolodó a sárga színű iskolabuszok működtetése a városban.

            Ez nem csak a reggeli fullasztó forgalomra lenne megoldás, hanem egycsapásra a környezetszenyezés problémája is terítékre kerülne. Ugyanolyan fontos az egyházakkal és civil szervezeteinkkel való további jó együttműködés. Az életszínvonal emelésének érdekében a gazdasági szereplők helyben tartása. A legalapvetőbb pedig az, hogy közösségünk képviselete a választási verseny során ne gyengüljön. Ez csak úgy lehetséges, ha a magyar emberek minél nagyobb számban részt vesznek a választásokon, és voksuk által kinyilvánítják akaratukat.

Ahhoz, hogy az ember jelölt és utána képviselő legyen, támogatás kell! Azok részéről is kell a támogatás, akik hozzá a legközelebb állnak, és pedig annak a közösségnek a tagjai, akikkel egy anyanyelvet beszél, egy kultúrát ápol, ugyanazon a helyen él és osztozik örömökben, gondokban, valamint jól ismeri és szeretné még jobban megismerni azokat. A magyar értelmező szótár szerint a képviselő az, akit megválasztottak vagy kijelöltek, hogy beszéljen, szavazzon vagy döntést hozzon valamely csoport nevében. Ezek szerint az előbb felsoroltak elvégzésére a képviselőt a közösség tagjai látják el bizamukkal. Azt a jelöltet akinek rálátása és meglátása van a közösségünk égető hogyantovábbjáról, azt mindenkinek támogatni kell és bármilyen áron oda kell jutatni, hogy érvényesíteni tudja ezen ötleteit, akkor is, ha a nép már belefáradt ebben a feladatban, hogy újra és újra bizalmat kell megelőlegezzen egy-egy személynek, hiszen megannyi kérdés, probléma kaphat megoldást. Nem szabad azt sem elfelejteni, hogy mi magyarok mindig arról voltunk híresek, hogy szavunkat tűzön-vizen át is betartjuk. Nos én ezt tárom Önök elé, az én szavamat, ami mint magyar ember szava, többet jelent egy ígéretnél. Arra figyelmeztetem a magyarokat, hogy ha nem egymást segítjük, ha nem az RMDSZ-t, a magyarok érdekvédelmi szövetségét támogatjuk továbbra, akkor véleményem és rálátásom szerint csak siettetjük nemzetünk amúgyis gyors felmorzsolódását.

A besztercei lakosságnak megvannak az elvárásai. Ismerik a jelöltet, már sokan gratuláltak ezen vállalkozásához és ahhoz a bátorsághoz, hogy elvállalta ezt a nem könnyű feladatot. Azzal lelkesítették, hogy fiatal korának köszönhetően valószínűleg többet tudna tenni a besztercei magyarságért.

A helyhatósági választásokon a besztercei magyarság már bizonyított, hiszen a nagyarányú részvétel ellenére sikerült egy helyi tanácsosi mandátumot nyerni. A szavazatokkal bebizonyították, hogy egy erős közösség és bízunk benne, hogy ezután is ezt az erőt fogják tükrözni. Egy közösséget építünk továbbra is, nem csak az elkövetkezendő négy évben, hanem az elkövetkezendő 20 évben is.