2024. április 23. (kedd) -
Béla
napja Beszterce
15°C
1€
= 4.9762 lej
      
= 5.7698 lej
      
100HUF
= 1.2629 lej
      
1$
= 4.6699 lej
      

Szilágyi Ilona képviselőjelölt – IV. körzet

 Szilágyi Ilona 1969. március 4-én született Lekencén. A besztercei Andrei Mureşanu Főgimnáziumban érettségizett 1987-ben, majd 2010-ben diplomát szerzett a Gheorghe Cristea Egyetem közigazgatási szakán. 2005-ben részt vett a Marosvásárhelyi Szabadegyetem néprajz és népművészeti tanfolyamán, amelynek elvégzése után akkreditált oklevelet szerzett. Sokáig kézművesként dolgozott. Így nem véletlen, hogy kulturális hagyományaink megőrzése és ápolása szülőhazánkban számára elengedhetetlen. 2007-től ezen a területen kezdett el tevékenykedni: a Megyei Kulturális Központnál alkalmazták kézművesoktatóként.

Szabadidejének nagy részét gyékényfonással tölti, hiszen örömét leli benne, ugyanakkor ez a foglalatosság nagyon jó jövedelemkiegészítő is. Tagja több kézműves-egyesületnek, például a Romániai Magyar Népművészek Szövetségének, és az Erdélyi Kézműves Céhnek. Gyakran jár kézműves-vásárokba, ahol bemutatja az általa font tárgyakat, hisz ezáltal is hozzájárul a hagyományok ápolásához és továbbéltetéséhez.

Életének és ténykedésének mindig fő célja volt a magyar identitás erősítése és megtartása, e célból részt vett számos kulturális rendezvényen, illetve minden olyan tevékenységben, amely a közösséget szolgálta. Az RMDSZ segítségével beindította a Vadrózsa néptánccsoportot, amelynek keretében folyamatosan táncot tanít. „Ehhez a gazdasági és kulturális fejlődéshez minden magyar embernek hozzá kell járulnia, hogy tartsuk meg, azt ami a sajátunk, kitartóan erősítsük összetartó identitástudatunkat. Lehetőséget kell biztosítani a fiataloknak, hogy magyar népdalokat és néptáncot tanuljanak, mert bennük van a jövő, ők fogják tovább vinni ezt az örökséget.” – véli a képviselőjelölt. „Azért vállaltam el, hogy képviselőjelölt legyek a IV. körzetben, mert ezáltal még többet tudok tenni a magyar közösségért. Szavazókörzetemben a következő gondokba ütközünk: útjavítás, patakok, vizesárok karbantartása, szennyvízcsatorna, járdák építése, iskolaépületek javítása, egyházak segítése. Úgy kerülhetek közelebb a választópolgárokhoz, ha részt veszek a közös tevékenységekben, megkeresem őket személyesen és elbeszélgetünk a gondjaikról.” – nyilatkozta Ilona.

Számára nagyon fontos célkitűzés az infrastrukturális problémák megoldása, főként az utak, a vízhálózat javítása és a kommunikációs hálózat megteremtése olyan helyeken, ahol eddig nem volt rá lehetőség. A régiófejlesztés problémáját, az európai uniós követelményeknek megfelelően szeretné megoldani. Szerinte a már meglévő úthálózatot korszerűsíteni kell, és elő kell készíteni a gyorsforgalom lebonyolítására.

Ahhoz, hogy az Erdélyben élő magyarságnak reményteljes jövőt tudjunk biztosítani, szerinte fontos a gazdaság fellendítése is. Megfelelő teret kell keresni a helyi termelők számára, ahol a friss termékekeit optimális körülmények között eladhatják, ugyanis fontos a helyi termékek előtérbe helyezése az importáruval szemben. Lehetőséget kell nyújtani arra, hogy minden termelő a saját termékével büszkélkedhessen, amiért keményen megdolgozott.

Mivel az egyházak közösségmegtartó szerepe elengedhetetlen a magyar lakosok számára, fontos az egyházi ingatlanok felújítása, karbantartása, hogy megadathassék mindenkinek az a lehetőség, hogy kellemes, nyugodt környezetben meghallgathasson egy istentiszteletet vagy misét.

Szilágyi Ilona képviselőjelölt, azt üzeni minden Beszterce-Naszód megyei magyarnak, hogy „fogjanak össze, menjenek el szavazni december 9-én, mert csak így tudjuk elérni céljainkat, csak így tudunk megoldást találni a gondjaikra. Mindannyian felelősek vagyunk egymásért, éljünk jogainkkal, adjuk meg jelöltjeinknek a lehetőséget, hogy tudjanak harcolni értünk.