2024. április 23. (kedd) -
Béla
napja Beszterce
15°C
1€
= 4.9762 lej
      
= 5.7698 lej
      
100HUF
= 1.2629 lej
      
1$
= 4.6699 lej
      

Vakációs bibliahét

Szép, örvendetes, keresztyén oktatásban és erkölcsi nevelésben fontos tevékenységre került sor öt napon keresztül a besztercei Református Gyülekezeti Központban. 2012 szeptember 3-7 között óvodások és iskolások számára a Besztercei Református Egyház KOEN vakációs bibliahetet szervezett. Sok érdeklődő diák jött el a vonzó programra, de jöttek örömmel és szívesen az aprócska óvodások is a kedves alkalomra. Ebben az évben a gyermekbibliahét jelmondata „Ezt látnod kell” volt. Megtudtuk, hogy nekünk nem csak nézni, ismerni kell Isten igéjét, meg is kell értenünk, látnunk is kell világosan az ő cselekedeteit. A vakációs bibliahét tartalmi anyaga gazdag volt és érdekes.A résztvevő gyermekek Elizeus próféta életével ismerkedtek a Királyok II. Könyve alapján. Bibliai történeteket dolgoztak fel, Isten csodatételeit Elizeus próféta által. Elizeus hisz Istenben és az ő segítségével megsokasítja az özvegyasszony olaját, meggyógyítja a síriabeli poklos Naámánt, fiút ígér a sunemita asszonynak és feltámasztja azt a halálból, a síriai ellenséges katonákat vakká majd látókká teszi.Végül Jézus tesz csodát, ő gyógyítja meg a vakon született gyermeket, ő az, aki a szenvedőn, a vak gyermeken segít. Ez a bibliahét arra tanított, hogy ne csak nézzük, de lássuk is Isten cselekedeteit. Bízzunk, engedelmeskedjünk, higgyünk, lássunk, Jézusnak nyissuk meg szívünket, és akkor valóban látunk! A gyermekek a Biblia üzenetét játékosan kapták, a napi program érdekes és fejlesztő volt, sok tevékenységre került sor. A bibliai történeteket magyarázat, majd a témák feldolgozása követte. A nagyobbak szépen szerepeltek, be is mutatták a történeteket, így a kicsik nemcsak hallották, de látták is mi történt. Ez felkeltette érdeklődésüket és nagyon jól megértették, mi volt a bibliai történetek mondanivalója. Minden nap aranymondásokat tanultak, énekeltek, rajzoltak, festettek, játszottak, kézügyességi foglalkozásokat gyakoroltak. Köszönjük András Péterné Szőcs Ildikó tiszteletes asszonynak, Lőrincz Melinda tiszteletes asszonynak, hogy a gyermekeket szeretettel várták és fogadták, tanították, velük szépen foglalkoztak. Köszönjük ífj. András Péternek a számítógépes zenelejátszást, amellyel barátságos légkört, vidám hangulatot teremtett. Köszönjük a besztercei református gyülekezetnek a szeretetvendégséget, a süteményeket és édességet, Rémán Edit szakácsnőnek, hogy finom gyümölcsteát készített.Köszönjük a szülőknek és nagyszülőknek, hogy elhozták a kicsiket a vakációs bibliatáborba. Szép és tanulságos volt a KOEN vakációs bibliahét, oktató és nevelő hatású. Hálás szívvel köszönjük és Isten gazdag áldását kérjük a besztercei Református Egyház életére és szolgálatára.