2024. május 18. (szombat) -
Erik, Alexandra
napja Beszterce
10°C
1€
= 4.9751 lej
      
= 5.8059 lej
      
100HUF
= 1.2827 lej
      
1$
= 4.5879 lej
      

Készen állnak a tanévkezdésre

A nyári szünidő elteltével, mindössze pár nap választ el a szeptember 17-i iskolakezdéstől. Tanintézményeink újra megtelnek tudásvágy által vezérelt diákokkal.
Beszterce-Naszód megyében a magyar nyelvű iskolák is készen állnak a tanévkezdésre, tájékoztatta lapunkat Balázs Dénes, kisebbségekért felelős tanfelügyelő. Ami a 2012-2013-as tanév struktúráját illeti, nagyjából egyezik a tavalyival. Az első félév keretében az oktatás szeptember 17-én kezdődik és december 21-ig tart. Az elemisták és az óvodások számára vakáció lesz november 5–11. között, a téli vakáció december 22-én kezdődik, és január 13-ig tart. A második félév 2013. január 14-én kezdődik el. A tavaszi vakáció április 5–14. között lesz, a tanév pedig június 21-én ér véget. Ahogy idén, úgy jövő év áprilisában is lesz egy hét, amikor a diákok és tanárok eltérhetnek a megszokott órarendtől, és különböző iskolán kívüli tevékenységeket is kipróbálhatnak. Ezt a hét, április 1–5. között zajlik, ezúttal Tudj többet, légy jobb! elnevezés alatt. Ebben az időszakban kirándulásokat szerveznek amelyeken minden diák részt vesz és ugyanakkor fogják lebonyolítani a nemzetközi olimpiász versenyeket is.
Ami nemcsak a megyeszintű magyar oktatásra vonatkozik, nagyon sokat beszéltek az elmúlt időben az előkészítő úgynevezett nulladik osztályokról, ez az új tanév nagy módósítása. A mi esetünkben 70 magyar kisgyerek fog előkészítő osztályba menni. Különálló magyar nyelvű előkészítő osztály megyeszinten mindössze két településen lesz, a többi helyen ahol csak egy tanítói állás van, összevont osztályként fog működni az előkészítő csoport.
Az elemi oktatással kapcsolatosan elmondható, hogy 85 gyerek kezdi el az elsőosztályt, a második osztályt 110, harmadikat 105 és a negyediket 89. Nyilvánvaló, hogy itt is vannak összevont osztályok, az esetek túlnyomó többségében szimultán oktatás folyik, mivel aránylag alacsony az iskolában járó gyerekek létszáma. Nem minden településen vagyunk fedezve tanítónőkkel, illetve óvónőkkel, itt vannak kisebb hiányok jelen pillanatban: Magyardécsében van még egy el nem foglalt tanítói állás, mivel ott most öt tanítói állás van a tavalyi négyhez képest. Ugyanez a helyzet Várkudun ahova, remélhetőleg a napokban sikerül szakképzett vagy utolsó esetben szakképzetlen tanügyi kádert találni. Egy tanító szükségeltetik Vicébe, illetve egy-egy óvónő Magyarnemegyére, Magyarborzásra, Vicére és Magyarberétére.
Középiskolai és gimnáziumi szinten nincs gond a tanügyi káderek létszámával, úgy Besztercén, mint Bethlenben a katedrák teljes mértékben fedve vannak, így teljesen felkészülve indulhatunk neki a tanévnek. Egy időben kérdéses volt ha Besztercén beindul az ötödik osztály, szerencsére most már nyolc diáknak van iktatva a kérvénye, így különálló osztályként fog működni.
Középiskola, egyetlen van a megyében amely a besztercei Andrei Muresanu főgimnázium keretén belül működik. Az idén is két kilencedik osztály indult, sajnos sokkal kisebb létszámmal a tavalyihoz képest, a humán beállítottságú osztály 12, illetve a reál osztály 11 diákkal. Remélhetőleg jövőre ennél sokkal nagyobb lesz a létszám, hiszen évente több mint 80 diák végzi el a nyolcadik osztályt megyeszinten. Ha ezeket a diákokat úgy lehetne irányítani, hogy beiratkozzanak vagy a besztercei középiskolában vagy a bethleni szakiskolában, három maximális létszámú kilencedik osztály üzemelhetne. Működik egy magyar tannyelvű szakiskola Bethlenbe, ahol nyolc gyerekkel indul idén a kilencedik osztály, viszont ha a szülők magyar iskolába iratnák a gyerekeiket akkor a létszám közel lenne a húszhoz. Remélhetőleg a szülőkben is tudatosódni fog az a tény, hogy a magyar középiskolákban a csemeték sokkal jobb eredményeket érnek el. Érvként hozzá lehet tenni azt is, hogy az érettségi vizsgán a magyar tagozaton végzett gyerekek, magyar irodalomból, matematikából valamint a választott tantárgyakból, amelyekből a saját anyanyelvükön vizsgáztak, mindenhol átmenő jegyet kaptak. Gondok inkább a román nyelv és irodalom terén akadtak, viszont a többi tantárgyból sokkal jobban fel vannak készülve, mint a román tagozatosok. Példaként lehetne említeni az idei érettségit, ahol magyar nyelv és irodalom vizsgára 51 diák iratkozott fel, ebből 45-ön jelentek meg a vizsgán és mindannyian sikeresen levizsgáztak. Statisztikailag ezt 100 százalékos teljesítménynek nevezik.
Ami a napokban felmerült a többszintű érettségi kérdését illeti, Balázs Dénes szerint, egyelőre csak ötlet szinten tárgyalják, konkrétumok még nincsenek. Hogy ezt minisztériumi szinten milyen formában képzelték el megvalósítani, még nem körvonalazódott.
Újdonságként mondható el az, hogy szeptember 17-ével kezdődően minden olyan iskolában, ahol betöltetlen állások vannak, az illető tanintézmény fog szervezni helyben versenyvizsgákat ezeknek az állásoknak a betöltésére, mind a szakképzett tanárok részére – akik az augusztus eleji vizsgán ötösnél alacsonyabb médiát értek el – , mind azok részére akik 2010-ben vagy 2011-ben nem voltak vizsgán, illetve a szakképzetlenek számára. Valószínűleg a napokban fog döntés születni a tanfelügyelőségen ezeknek a szigorlatoknak az időpontjáról.