2024. február 29. (csütörtök) -
Elemér
napja Beszterce
8°C
1€
= 4.9700 lej
      
= 5.8118 lej
      
100HUF
= 1.2704 lej
      
1$
= 4.5955 lej
      

Magyarberétei falutalálkozó

Kétnapos falutalálkozót szervezett a Magyarberétei Református Egyházközség, 2012. június 16-án és 17-én. Magyarberéte, alig 115 lelket számláló, Sajóudvarhely községhez tartozó, református közösség. A település első említését 1305-ben találjuk meg az oklevelekben, Zekwarbatha (Berethe) néven, 1329-ben Berethe, 1392-ben Alsóberethe, Felsőberethe, 1468-ban Zazberethe formában fordul elő. A Zaz (Szász) előnév akkori szász nemzetiségű lakóira vall. 1644-ben említik az első református anyaegyházat, majd 1780-ban Fekete Lajos földbirtokos kezdeményezésére megszervezik az eklézsiat, és a gr. Kemény család felépíti az első templomot. Jelenlegi kőtemplomát az 1900-as években építették.
A falutalálkozóval kapcsolatosan, egyesek azt gondolhatják, hogy az utóbbi időben a városnapok, falunapok, magyar napok divattá váltak. Ez egyáltalán nem így van. Ezek a rendezvények a közösségépítő, a közösségeket összefogó és megtartó munka, a megmaradásért való küzdelem fontos elemei. Ekkor találkozik a falu és az egyházközség népe, eljönnek az elszármazottak, az ismerősök, a barátok, a támogatók. Itt születnek az ötletek, itt teremtődnek meg a kapcsolatok, főleg a kis közösségek esetében, problemáik, gondjaik megoldására.
Szombaton, június 16-án, ünnepi istentisztelettel és úrvacsoraosztással kezdődött a falutalálkozó, a zsúfolásig megtelt templomban. Igét hírdetett Ft. Csűry István a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke. A 138. Zsoltár:1-3 “Magasztallak téged teljes szívemből …” alapigéből kiindulva, arra biztatta a gyülekezetet, hogy bármilyen helyen, gondjaik, nehézségeik, örömeik alkalmával osztatlan szívvel adjanak hálát az Úrnak, és úgy ünnepeljék múltjukat, jelenüket és jövőjüket, hogy együtt magasztalják az Istent. Úrvacsorai beszédet mondott Nt. Molnár Endre, jelenleg székelykakasdi, volt magyarberétei lelkész. A meghívottakat és egybegyűlteket Nt. Felszegi Imre somkeréki beszolgáló lelkipásztor köszöntötte. Ezt követően sor került a magyarbéretei eklézsiában 1781-től kezdődöen szolgált, 16 lelkipásztor névsorát tartalmazó márvány emléktábla felavatására. A tábla Győrfi Mihály korondi kőfaragó mester adománya. Az ünnepséget színesebbé tette a Kolozsvári Református Kollégium vegyes kórusának bizonyságtétele, Dr. Székely Árpád karvezető, a kollégium igazgatója vezetésével, és a magyarberétei Rémán Róbert orgonajátéka, aki ugyancsak a kollégium diákja. A délutáni istentisztelet után, amelyen igét hírdetett Nt. Kovács Tibor a Kolozsvári Református Kollégium iskolalelkésze, batyus bállal zárult a falutalálkozó első napja.
Vasárnap, június 17-én újra megszólaltak a templom harangjai, hálaadó istentiszteletre híva a gyülekeztet. Majd a délutáni istentisztelet után, a kultúrotthonban, a magyarországi Lakitelek néptánccsoportjának műsora szórakoztatta az ünneplőket.
Első látásra, a beréteiket nem ismerő ember azt mondhatná: miért két nap alatt négy istentisztelet? A válasz egyszerű. A berétei nép templomos, templomba járó nép. Egyik volt lelkipásztoruk azt mondta, hogy ha egy ünnepnapon három istentisztelet lenne akkor is eljönnének a templomba.
A falutalákozó szervezésében nagy szerepet vállalt, és dicséret illeti Felszegi Imre beszolgáló lekipásztort és Rémán György főgondnokot. Megvalósításához pedig hozzájárult, a magyarberétei egyházközség tagjainak áldozatos munkája, valamint a támogatók adományai.