2024. junius 16. -
Jusztin
napja Beszterce
17°C
1€
= 4.9771 lej
      
= 5.9174 lej
      
100HUF
= 1.2500 lej
      
1$
= 4.6576 lej
      

Alapkőletétel Besztercén

Beszterce belvárosában, június 16-án, a délelőtt 11 órakor kezdődő istentisztelet keretében időkapszulát zártak az épülő evangélikus templom alapjába, valamint a Románia Evangélikus-Lutheránus Egyház (RELE) püspöke, Adorjáni Dezső Zoltán, a Kolozsvári Egyházmegye esperese, Köncze G. Árpád és a helyi lelkész, Tóth Zoltán Csaba megáldották a templom alapkövét.

A XXI. század elején templomot építeni? – tehetné fel a kérdést a szkeptikus Olvasó, amikor a hívek száma drasztikusan ível lefelé, a templomok egyre üresebbek, és a gyülekezetek elöregednek? Butaság – mondhatná erre bárki, azzal érvelve, értelmesebb dolgokra is lehetne energiát, anyagi javakat szánni. De nem így működik ez Besztercén, ahol maréknyi evangélikus merész, de egyben nemes cél érdekében fogott össze: templomot építenek.

Beszterce belvárosának telkén már vígan száradt az alap, amikor a délelőtti órákban megérkeztem. A szervezők sürögtek-forogtak, lázasan készültek, végezték az utolsó simításokat. A délelőtti hőség ellenére szép számmal sereglettek a hívek, a meghívottak. Pontban 11 – kor a Zselyki Fúvószenekar megadta a jelt, kezdődik az ünnepség!

A helyi lelkész, Tóth Zoltán Csaba köszöntötte az ünneplő sereget, a díszvendégeket, az egyházi, illetve világi elöljárókat is. Ünnepi beszédében kiemelte, hogy „történelmi pillanatnak lehetünk a tanúi, hiszen egy gyarapodó közösség jelenét és jövőjét is megalapozzuk”. Röviden vázolta a besztercei gyülekezet történetét, amely a Zselykről elszármazott egyháztagokból jött létre. A gyülekezeti alkalmakat, istentiszteleteket a besztercei szászok imatermében, templomában tartották és tartják mai napig is. Azonban az egyre gyarapodó gyülekezetben felmerült a templomépítés gondolata. A kitartó utánjárás eredményeként 2008-ban a városi tanácstól a gyülekezet egy belvárosi telket kapott. Majd 2010-ben elkészült a templom, illetve gyülekezeti otthon terve is. 2011-ben pedig a Vallásügyi Államtitkárság támogatása révén sikerült az idei évben kiönteni az épület alapját. „Közösen vagyunk felelősek azért, hogy Isten erejében bízva lelket adjunk a műnek. Az ne csak épület, hideg, kemény kő legyen, hanem hitbéli és lelki hajlék. Olyan otthon, ahol tiszta, őszinte emberi érzések találkoznak, ahol minden szív csordultig telik Isten kegyelmével, ahova mindenki hazajön, és az emberi lét hosszú bolyongásai után a megfáradt lélekből felfakad a bizonyosság: jó nekünk itt lenni” – zárta ünnepi beszédét Tóth Zoltán Csaba, helyi lelkész.

Adorjáni Dezső Zoltán, a RELE püspöke Pál apostolnak a korinthusi gyülekezetnek írott első levelének 3. fejezete alapján (1. Korinthus 3, 10.11.16) hirdette Isten igéjét. Prédikációjában kiemelte: ahogyan annak idején Sámuel a filiszteusok fölött aratott győzelme után Micpa mezején felállított egy emlékkövet, amelyet Eben Haézernek – a Segítség sziklakövének nevezett el, úgy ezen az ünnepen a besztercei gyülekezet is egy Eben Haézert állít, hiszen ez az alapkő az Isten jelenlétét, áldását jelenti, melyek az életnek, a gyarapodásnak, épülésnek a garanciái is. „Az Isten nélküli út sehova sem vezet, és ezt a magyar népünk is nagyon jól tudja, éppen ezért nemzeti imánk is így kezdődik: Isten áld meg a magyart” – hangsúlyozta a püspök. Majd hozzátette, eleink minden munkakezdés előtt Isten segítségét kérték ugyan úgy, ahogy a besztercei evangélikusok is Isten áldását kérik az épülendő templomra, hiszen Isten értünk is, nekünk is építi házát. A püspök a Lisszaboni Szerződésben felvázolt gondolatokra reflektált, melyek szerint az Uniónak sziklaszilárd alapot kell építeni, viszont számunkra ez az alap már megvan, a szegletkő Jézus Krisztus. Ezt az alapot kellene elismernie a recsegő-ropogó EU-nak. Ugyanis az Istennel való azonosulás adja meg életünk gerincét, melynek alapja Jézus Krisztus. „ Isten áldja meg e hajlékot, hogy a falak és a lelkek együtt épülhessenek az egy biztos szegletkőre, Jézus Krisztusra” – fejezte be igehirdetését Adorjáni Dezső Zoltán püspök.

Az istentisztelet ünnepi momentumaként a RELE püspöke, Köncze G. Árpád esperes megáldották Isten hajlékának alapkövét. Tóth Zoltán Csaba pedig elhelyezte a templom alapjába az időkapszulát, amely az épület és a munkálatok főbb mozzanatit, alapító okiratot, tervrajzokat, valamint az adományozók listáját tartalmazza. A jelenlévő református, római katolikus és lutheránus lelkészek pedig egy-egy igével áldották meg a templom alapkövét.

Az istentisztelet után a tervező, Pop Corina röviden ismertette a templom, illetve a gyülekezeti ház tervét. Ezt követően a helyi közigazgatás elöljárói üdvözölték az ünnepi gyülekezetet. Avram George, Beszterce alpolgármestere kihangsúlyozta, öröm számára, hogy Besztercén templom épül, és biztosította a lutheránus közösséget, hogy az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy Isten háza minél előbb felépüljön. Az RMDSZ megyei elnöke, Décsei Attila is örömmel nyugtázta, hogy valóságra válhatott a besztercei evangélikusok álma.

Az ünnepség szeretetvendégséggel zárult, amikor a résztvevők megtapasztalhatták a besztercei evangélikusok szeretetvendégségét is.

Köszönjük nektek, besztercei evangélikusoknak a meghívást és a felejthetetlen élményt. Jó volt látni, megtapasztalni, még mindig vannak igazi értékek, amelyekre érdemes építkezni. Biztos vagyok abban, hogy ott, Besztercén az evangélikusoknak lelki háza erős és szilárd alapokon nyugszik. Hiszem azt is, hogy kőházuk felépítését is siker koronázza majd, ahol lelkiekben még intenzívebben gyarapodni tudnak igaz, bensőséges, családias közösséggé. Isten áldjon benneteket!