2024. február 21. (szerda) -
Eleonóra
napja Beszterce
6°C
1€
= 4.9771 lej
      
= 5.8086 lej
      
100HUF
= 1.2799 lej
      
1$
= 4.6069 lej
      

Politikai arc mögött – Borsos Károly László

Borsos Károly László 1955. június 26-án született. Az 56 éves jelölt idén második helyen szerepel a betleni helyi tanácsos listán. Politikai tevékenységeiről ámbár sokan hallottak, mégis sokan nem tudják ki is ő valójában.

László Nagysajón született (mert ott volt korhaz) de Zselyken nevelkedett, ott járt nyári programos óvodában, majd ott végezte a 8 osztályt is. Hamar megtanult minden falusi munkát. Hetedikes kora óta már apja mellett dolgozott azért, hogy előteremtsék a szükséges pénzt, hogy ő is, és leány testvére is líceumba tanulhassanak. Olyan munkálatokat végzett, mint kukoricaszedés, lópatkolás, szénásszekér megrakása, szőlőkarózás, amelyeket ma is szívesen végez a ház körül.

 Életének legszebb pillanatai közé tartozik, hogy nyáron a napfelkeltét a mezőről, láthassa.

Iskolás korában, Zselyken, amikor az iskolát szépítették, Isten nyugosztalja békében Was Gyuri bácsi vezetése alatt, nagyon emlékezetées momentum maradt számára, amikor az udvar hátsó részéből ökrös és lovas szekerekkel hordták el a földet azért, hogy egy tágasabb focipályát alakítsanak ki. Ugyanakkor díszbokrokat és rózsatöveket is ültettek. Munkálatuk során elérték, hogy az iskola és udvara úgy nézzen ki, mint egy jól ápolt környezetvédelmi jellegű intézmény a mai világban.

Székelyudvarhelyen végezte a tanítóképzőt, ahol tovább folytatta harmonika tanulmányait is. Előtte a néhai Bubi bácsi, a nagyidai népi zenekar vezetője, három évig tanította harmonikázni, és még néhány gyereket Zselyken, és ennek nagy hasznát vette a tanítóképzőben és utána is, hiszen, mint a népi zenekar tagja kétszer jutott el a tengerre ingyenes kiránduláson. Ugyanakkor a liceumi élete nagyon gazdag volt a kulturális tevékenységekben is: közösségfejlesztés, színjátszás, iskolai ünnepélyek szervezése, amelyeket munkába állva is hasznosította.

Középiskola után, főiskolai szintű mestertanító képzésen vett részt Marosvásárhelyen (2 év). Aktív színházlátogató volt, gyakran töltötte idejét a színi akadémia tagjaival. Mindezek után 1977 szeptemberében munkába állt. Kilenc évet dolgozott Balánbányán (Hargita megye).

1979-ben megnősült. 1980-ban született első leánya, Éva, majd 1987-ben megszületett második lánya is, Zsuzsa.

1986-ban sikerült visszatérni a megyébe, Bethlenbe, ahol zenét és fotográfiát oktatott, az akkori pionír házban. Azért költöztek, hogy gyakrabban járhassanak Zselykre. Egykor azt hitte a szülők szeretete vonzotta legjobban haza, de rájött, hogy nemcsak! A szülőfalu szeretete és vonzása sokkal többet jelent, mint akár Párizs varázsa.

Lányainak megtanította a szőlő és kerti munkát, meg a „szénacsinálást” (szénaszárítás). Iskolai tanítója volt gyermekeinek, amit ugyan humorosan „kegyetlen” helyzetnek is nevezett, hisz László szidta lányait az iskolában, ők pedig szidták Lászlót otthon. Neveléssel kapcsolatban érdemes elmondani, hogy az ember a saját példájával, elképzelése szerint nevel, de az értékrend szűrője a döntő. Nem biztos, hogy ami az iskolában beválik, az otthon is sikerül. Lehet valaki jó pedagógus, de otthon megbukik, de lehet olyan, hogy valaki nem végzett pedagógiát, de otthon rendkívül sikeresen neveli a gyerekeket.

1996-tól bekapcsolódott a Pedagógus Szövetség munkájába, amely akkoriban indította el, első osztályosoknak az ajándékcsomag programot és a bővített szakmai képzések körét. Ekkor kezdett el szakmai témájú pályázatokat írni szemléltető eszközök, iskolabutorzat beszerzésének támogatására. Amire László kimondottan büszke, hogy ’98-’99-ben sikerült elhozni a Soros alapítvány „A kritikai gondolkodás fejlesztése olvasás által” című képzését Bethlenbe. Ez volt az első magyar nyelvű képzése az alapítványnak. 2000-ben megalapították a Bethlen egyesületet, 38 alapító taggal, amely a mai napig is működik. 13 alkalommal megszervezték a Megyei Szórvány Ifjúsági találkozót.  Az utóbbi időben felvállalták a „Nyelv csak élve tündököl – vers és prózamondó vetélkedő 1-4 osztályos diákok számára” megyei szakaszának támogatását. Az Összetartozunk szórványtámogató program keretében a Bethlen Egyesület volt az aláíró partnerszervezet a Hargita Megyei Tanáccsal.

2002-től rendszeresen megtartott „Zselyki falunap” egyik vezető szervezője.

A politikába a tevékenységem által cseppentem bele, amelynek az volt az alapgondolata, hogy a magyar közösség fejlesztése által magam is előbbre jutok. Mindig úgy éreztem és most is úgy tudom, hogy az egyházi, civil szervezeti és érdekképviseleti munka ugyanazt a célcsoportot szolgálja és elválaszthatatlan egymástól. A magyar értékrend megismertetése, megtartása és továbbadásaa legfontosabb cél. Ezt megtenni, végrehajtani, megvalósítani, csak úgy lehet, ha élünk az állampolgári jogunkkal és szavazunk a magyar őseink szellemére” – nyilatkozta Borsos Károly László, helyi tanácsos jelölt.