2024. junius 16. -
Jusztin
napja Beszterce
17°C
1€
= 4.9771 lej
      
= 5.9174 lej
      
100HUF
= 1.2500 lej
      
1$
= 4.6576 lej
      

Megjelentek a Communitas Alapítvány pályázati kiírásai.

Ifjúság – Határidő: márc.20
Országos szervezeteknek: országos szintű rendezvények támogatása, melyek serkentik a szülőföldön maradást (országos szervezetnek tekinthető minden olyan szervezet, amelynek legalább 3 megyében van tagszervezete);
Megyei és városi szervezeteknek: a közösségformáló tevékenységek támogatására;
Vidéken működő szervezeteknek: a vidéki fiatalok közösségi szerepvállalását elősegítő programok támogatására;
Szórványban működő szervezeteknek: a magyar anyanyelv és kulturális örökség, valamint hagyományápoló programok támogatására, mely az ott élő magyar közösségek megerősítését célozza;
Diákszervezetek: a diákokat összetartó szakmai és szabadidős tevékenységek támogatására.

Művelődés – Határidő: márc.21
hagyományőrző rendezvények és képzések (népzene, néptánc, népművészet);
műkedvelő- és hivatásos művészeti rendezvények, képzések és belföldi kiszállások résztámogatása (fesztiválok, kórustalálkozók, szimfonikus- és fúvószenekarok rendezvényei, stb.);
népfőiskolai képzés (gazdasági, szociális, társadalomtudományi jellegű képzések, nem szakemberek számára);
a magyar kultúrával kapcsolatos versenyek, vetélkedők;
a magyar kultúra jeles évfordulóira szervezett rendezvények támogatása, emlékjelhagyások avatási ünnepsége;
közösségfejlesztő tevékenységek;
magyar épített kulturális örökség felmérése és népszerűsítése;
művészettörténeti kutatások támogatása;
Magyar Házak kulturális rendezvényeinek támogatása.

Sport – Határidő: márc.19
A. Nemzetközi tornán való részvétel utazási költségeinek résztámogatása. A kiírás az utánpótlásra, gyerekcsapatokra vonatkozik, felső korhatár 18 év. Folyamatos kiírás.
B. Országos szintű sport és szabadidős rendezvények résztámogatása.
Szórvány-rendezvények – Határidő: márc.22
szórvány-táborközpontok működtetéséhez való hozzájárulás,
közösségi (magyar) házak programjainak működtetése és infrastrukturális fejlesztése,
közösségépítési és kistérségi programok (neves személyiségek meghívásával, különböző közösségi csoportok részvételével, szórványtelepülések egymás közötti kapcsolatainak kialakítása közös programok keretében).

Szórvány-oktatás – Határidő: márc.22
A. Bentlakási költségekhez való hozzájárulás szórványból származó tanulók számára. (Szállás és étkezési költségek résztámogatása számolható el.)
B. Szórványból beiskolázott tanulók ingázási költségeihez való hozzájárulás, abban az esetben, ha nem kapnak állami költségtérítést.
(Nem számolhatóak el jegyek és bérletek)
Mindkét esetben (A és B) a kollégiumot fenntartó iskolák, szervezetek vagy alapítványok pályázzák meg azon bentlakó és/vagy ingázó diákok számára, akik lakhelyükön, az adott szinten nem tanulhatnak magyarul, és ahol a családban az egy főre eső, az összes adózott keresetekből származó, nettó jövedelem egyhavi értéke nem haladja meg a 700 RON minimálbért.
C. Szórványban dolgozó pedagógusok ingázási költségeihez való hozzájárulás, abban az esetben, ha nem kapnak állami költségtérítést.
Az érdekelt pedagógusok egyénileg pályázzák meg, abban az esetben, ha a családban az egy főre eső, az összes adózott keresetekből származó, nettó jövedelem egyhavi értéke nem haladja meg a 800 RON-t.

Szórvány – lelkészek – Határidő: márc.22
A 2004-től folyamatosan meghirdetett felhívásra pályázhatnak azok az erdélyi és regáti lelkészek, akik az egyházi központon kívül kétheti rendszerességgel legkevesebb két, a magyarság számarányát tekintve etnikai-nyelvi szórványközösségben végeznek templomi és gyülekezeti, mise-, istentiszteleti-, gyülekezetgondozási és közösségépítési szolgálatot. Figyelem: a pályázat nem vonatkozik a magyar nyelvi környezetben végzett felekezeti szórványgondozó munka támogatására! A pályázati űrlap mellé kötelező csatolni a szolgálati igazolást, melyben a felettes egyházi hatóság (főesperesség, kör, egyházmegye) igazolja, hogy a lelkész kétheti rendszerességgel milyen közösségek szolgálatát látja el (közösség neve, lélekszáma).

Szórvány – utazás – Határidő: márc.19
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2012. évi alapjából oktatók, kutatók számára külföldi tudományos tanácskozásokra, fesztiválokra előadói minőségben, valamint művészeti mesterkurzusokra való kiutazásának résztámogatására (kizárólag utazási jegyek, bizonylatok költsége). A 2012. március – december közötti időszakban sorra kerülő utazások támogatására lehet pályázni. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a pályázatok lebonyolításával a Communitas Alapítványt bízta meg.

Sajtó – Határidő: márc.23
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2012. évi alapjából, már működő magyar sajtótermékek támogatására, amelyek tulajdonosa a pályázati kiírás megjelenésének időpontjában olyan Romániában bejegyzett jogi személy, amelynek tagjai legalább 51%-ban, közvetlen vagy közvetett módon, román állampolgárok. A következő két kategóriában lehet pályázni: művelődési, művészeti, irodalmi, tudományos, ismeretterjesztő, ifjúsági, gyerek, szórvány lapok, folyóiratok, illetve napilapok művelődési-, művészeti-, irodalmi-, tudományos-, ismeretterjesztő-, ifjúsági- és gyerek mellékleteire. Pályázni kifejezetten a kiadvány előállításának költségeire lehet.
Bővebb információk az alapítvány honlapján www.communitas.ro találhatók.