2024. április 23. (kedd) -
Béla
napja Beszterce
17°C
1€
= 4.9762 lej
      
= 5.7698 lej
      
100HUF
= 1.2629 lej
      
1$
= 4.6699 lej
      

Ablak a világra

A Beszterce-Naszód Megyei Könyvtár az elmúlt években sikeresen pályázott, így csatlakozott a „Biblionet – A világ a könyvtárunkban” elnevezésű országos romániai programhoz. Országos szinten öszszesen 24 megyei könyvtárnak sikerült bejutnia a programba.
A program révén a közkönyvtárakban új számítástechnikai eszközökkel felszerelt internettermeket alakítottakak ki, ott, ahol ezt az önkormányzatok is támogatták.
A Biblionet program a helyi közösségeknek az információhoz való minél jobb hozzáférését segíti elő azzal, hogy a közkönyvtárakat számítástechnikai eszközökkel
szereli fel, és ezek megfelelő használata érdekében képzéseket tart a könyvtárosoknak,
akik ezáltal korszerű szolgáltatásokat és hasznos ismereteket nyújthatnak majd a felhasználóknak a számítógépkezelés, internetezés stb. terén.
Mindez egy olyan partnerség keretében valósult meg, amelynek résztvevői az IREX
(nemzetközi nonprofit alapítvány, amely több mint 50 országban van jelen és amely a Bill &
Melinda Gates Alapítványtól érkező finanszírozást fordítja a romániai Biblionet program kivitelezésére), a Romániai Könyvtárosok és Közkönyvtárak Országos Szövetsége (ANBPR), a helyi és regionális önkormányzatok, az országos hatóságok és az ország közkönyvtárai. A program összköltsége 26, 9 millió dollár, amely több mint 1.500 romániai közkönyvtár felszerelésére és több mint 2.500 könyvtáros felkészítését fedezi.
A programban való részvétel szakmai irányítói a megyei könyvtárak, amelyek ezáltal
képzőközponttá is válnak.
A Biblionet második fordulójában sikeresen pályázó 24 megyei könyvtár listája megtekinthető a következő címen: http://www.biblionet.ro/show/index/k/36/a/686
A Beszterce-Naszód Megyei Könyvtár 25 községi könyvtárat csatlakoztatott a Biblionet programhoz.
A Biblionet program a falusi gazdáknak is segítségére siet a nemzeti és uniós mezőgazdasági támogatási kérelmek benyujtásában. Ennek érdekében 2011 decemberében az IREX megegyezett a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökséggel (APIA) arról, hogy a gazdák igénybevehessék a közkönyvtárak tulajodában lévő új számítástechnikai eszközöket a kérelmek benyújtásához. Ezzel kapcsolatban az érdeklődő könyvtárosok egy felkészítőn vehettek részt február 23.-án, amelyet a Megyei Könyvtár szerevezett és ahol az APIA alkalmazottai ismertették a program mibenlétét. A földjeiket megművelő és támogatási kérelmét benyujtó gazdák nemzeti és európai uniós támogatásokban részesülhetnek. A kéréseiket a gazdák: március 1- május 15. között adhatják le.